Secretariaat

De dienst Secretariaat maakt deel uit van de dienst Beleidsondersteuning, die ressorteert onder de afdeling Organisatiebeheer.

De dienst Secretariaat biedt in nauw overleg met de algemeen directeur ondersteuning aan de diverse bestuursorganen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau), de algemeen directeur en de verschillende diensten.

Hun specifieke taken zijn onder meer:

 • publicatie, bekendmaking en communicatie van en over de beslissingen van de bestuursorganen;
 • bijhouden registers van de bestuursorganen;
 • wekelijkse markten;
 • kermissen;
 • verzekeringen;
 • vorming;
 • secretariaat ondernemersclub OCTH;
 • secretariaat managementteam;
 • informatieveiligheid;
 • techniek & wetenschapsacademie;
 • academie voor beeldende kunst.

Meer info

Naar top