Milieu

De dienst Milieu maakt deel uit van de afdeling Omgeving, die ressorteert onder de sector Grondgebiedzaken.

De dienst Milieu staat in voor de milieuvergunningen, milieuklachten (geur- en geluidshinder, sluikstorten, niet-opgehaalde afvalfracties, …) en verzorgt het secretariaat van de Milieuraad.

De dienst Milieu volgt alle dossiers op die betrekking hebben op het leefmilieu en zorgt voor een duurzaam milieubeleid vanuit de gemeente.

Meer info

Naar top