dienst Burgerzaken

De dienst Burgerzaken maakt deel uit van de afdeling Welzijn.

Het is de federale overheid die, onder de door haar vastgelegde regels, elk gemeentebestuur verplicht om een bevolkingsregister te houden. De dienst is in hoofdzaak belast met het actueel houden van het bevolkings-, vreemdelingen-, wacht- en woningenregister in de gemeente. Ze registreert dus de aanwezigheid en sommige activiteiten van inwoners. 

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen.

Bij volgende gelegenheden worden akten opgemaakt: bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. Akten van de burgerlijke stand worden gemaakt en bewaard in de gemeente waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden.

Meer info

Naar top