Definitieve aanvaarding RUP Hulsterweg

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hulsterweg werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 25 november 2019.

Dit RUP vervangt binnen haar plangebied de voorschriften van het gewestplan en heft eveneens delen van bestaande BPA’s op.

Dit plan omvat het gebied gelegen tussen de dorpskern van Tessenderlo en de dorpskern van Hulst, meer bepaald gaat het over de zone gelegen aan de Stationsstraat en Hulsterweg, tussen de Spoorwegstraat en de gemeentelijke begraafplaats Hoogveld.
Binnen dit plan werd gezocht naar een meer duurzame ontwikkeling voor wonen, maar ook voor handel en bedrijvigheid.

Het dossier is online raadpleegbaar. Je kunt hiernaast (linksonder) de documenten downloaden.

STAND IN DE PROCEDURE
  • voorlopig vastgesteld op 25 maart 2019
  • openbaar onderzoek van 8 april tot en met 7 juni 2019
  • definitieve vaststelling 25 november 2019
  • publicatie in staatsblad 27 januari 2020
  • van kracht vanaf 10 februari 2020

Downloads

Naar top