Definitieve aanvaarding RUP Binnenhof

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Binnenhof werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 7 december 2020.

Dit RUP vervangt binnen haar plangebied de voorschriften van het gewestplan en heft eveneens delen van bestaande BPA’s op.

Dit plan werd gemaakt om voor het bouwblok Markt-Weggevoerdenstraat-Lichtveld-Diesterstraat te zoeken naar een duurzame ontwikkeling voor wonen, handel en groene ruimte.

Met dit plan wil het bestuur volgende zaken realiseren:

 • ruimte voor inbreiding en verdichting en het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving
 • het omvormen van een parking tot aangenaam, aantrekkelijk en functioneel plein
 • realisatie van een dicht netwerk van trage wegen
 • behoud van de centraal gelegen parktuin.

Het dossier is online raadpleegbaar. Je kunt hiernaast (linksonder) de documenten downloaden.

STAND IN DE PROCEDURE
 • voorlopig vastgesteld op 25 november 2019
 • 1e openbaar onderzoek van 13 januari 2020 tot en met 13 maart 2020
 • 2e keer voorlopig vastgesteld op 30 april 2020
 • 2e openbaar onderzoek van 11 mei 2020 tot en met 10 juli 2020
 • definitieve vaststelling 7 december 2020
 • publicatie in staatsblad 27 januari 2021
 • van kracht vanaf 10 februari 2021

Downloads

Naar top