Dienstencentrum Den Heuvel

Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor alle Looienaars, met bijzondere aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. De nadruk ligt op het stimuleren van de sociale samenhang in de buurt. Onze activiteiten zijn een manier om dit doel te bereiken. We betrekken daarbij actief het lokale verenigingsleven, de buurtbewoners en gebruikers en benutten hun competenties en talenten. Hierdoor wordt onze werking uniek en is de dienstverlening aangepast aan de noden van onze buurt. Ons lokaal dienstcentrum blijft echter in de eerste plaats een ontmoetingsplaats waar iedereen zich welkom voelt en waar men terecht kan voor advies en informatie.

E-loket