Crisiscommunicatie

Als er zich een ramp of een grote calamiteit voordoet zal ons gemeentebestuur haar inwoners kunnen informeren via verschillende kanalen.

Het is belangrijk dat je dan de media volgt om te weten wat je precies moet doen.

  • Kijk regelmatig op deze website.
  • Volg het nieuws op TVL Teletekst.
  • Luister naar Radio 2 Limburg.
  • Op de lichtkranten in de verschillende gehuchten publiceren we korte berichten.
  • Volg ook via Twitter.
  • Bekijk regelmatig de Facebookpagina van het gemeentebestuur.

De dienst Communicatie & Onthaal fungeert op dat moment als verantwoordelijke voor de informatieverspreiding.

Je kunt je ook inschrijven voor BE-Alert, dan word je via je gsm/mail/vaste telefoon verwittigd als er een crisissituatie is.

Naar top