College van burgemeester en schepenen

Bekijk hier de agenda's en verslagen van het college van burgemeester en schepenen

In het college van burgemeester en schepenen zitten zes leden: de burgemeester en vijf schepenen. De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het uitvoerende beleidsorgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het college van burgemeester en schepenen zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Het college vergadert in het gemeentehuis, meestal op donderdagvoormiddag.

Voorziene wissels

Tijdens de legislatuur (2019-2024) zijn door de politieke partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten. Volgende wissels zijn voorzien.

  • Voorzitter gemeenteraad en RMW: Willy Wilms tot 31 december 2022; daarna Eric Verboven vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • Schepenen: Alies Smeets tot 31 december 2022; daarna Kurt Vermeyen vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • BCSD:
    • Ans De Jong tot 31 december 2021; daarna Liesbet Geyskens vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

    • Ronald Vanuytrecht tot 31 december 2021; daarna Tino Andronico vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

Heb je een vraag voor het college van burgemeester en schepenen, dan kan je hen een brief of een mail sturen. Zet in je mail wel erbij dat die bestemd is voor het college.