College van burgemeester en schepenen

College in januari 2019

In het college van burgemeester en schepenen zitten zes leden: de burgemeester en vijf schepenen. De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt het verslag van elke zitting.

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het college van burgemeester en schepenen zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Het college vergadert in het gemeentehuis, meestal op donderdagvoormiddag.

Op de foto zie je (vlnr):

  • 1e rij: Willy Wilms, Fons Verwimp, Stefan Govaerts
  • 2e rij: Tom Thijsmans (algemeen directeur), Karolien Eens, Alies Smeets, Nancy Sanen

Heb je een vraag voor het college van burgemeester en schepenen, dan kan je hen een brief of een mail sturen. Zet in je mail wel erbij dat die bestemd is voor het college.