Centrum voor kortverblijf

Ter ondersteuning van de mantel- en thuiszorg wordt in woonzorgcentrum Heuvelheem één kamer gereserveerd voor tijdelijke opvang van senioren. Deze kamer is volledig bemeubeld en uitgerust met een eigen badkamer, telefoon, koelkast en televisietoestel.

Voorwaarden?

Volgens het opnamereglement moeten kandidaat-bewoners de minimumleeftijd van 65 jaar bereikt hebben en bij voorrang wonen in Tessenderlo.

De kamer kan voor maximaal drie opeenvolgende weken en voor maximum 90 dagen (als iemand 3 maanden van 31 dagen kiest zijn dat meer dan 90 dagen) per jaar geboekt worden.

Voor het verblijf in het centrum voor kortverblijf voorzien alle mutualiteiten een tussenkomst.

Kostprijs?

 • Dagprijs per persoon: € 54,52(*) (op 1 november 2022)
 • Dagprijs echtpaar: € 98,41(*)  (1 november 2022)

Wat is inbegrepen in de dagprijs?

 • kosten voor huisvesting en verzorging;
 • aansluiting TV en telefoon;
 • koelkast;
 • het door het WZC ter beschikking gestelde incontinentiemateriaal;
 • de door het sociaal huis ter beschikking gestelde frisdranken bij de maaltijden en op de kamer;
 • prestaties geleverd door de voetverzorgster van het sociaal huis (eens per zes weken);
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties voor RVT-gerechtigde residenten;
 • beperkte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (voor ongevallen die zich voordoen op ogenblikken dat de resident zich onder begeleiding/toezicht van medewerkers van het WZC bevinden);

Wat is niet inbegrepen in de dagprijs?

 • zakgeld;
 • wassen van persoonlijk beddengoed en linnen;
 • kapper en droogkuis;
 • persoonlijke kosten - schoonheidsproducten;
 • kosten voor individuele verzorgingsmaterialen en individuele hulpmiddelen (tandprothese, bril,...);
 • medische en farmaceutische onkosten;
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties voor ROB-gerechtigde residenten;
 • prestaties geleverd door een voetverzorgster die niet aan het sociaal huis verbonden is;
 • herstelling van persoonlijk linnen;
 • mutualiteitsbijdrage - lidgeld zorgverzekering;
 • consumpties in de cafetaria;
 • gevoerde telefoongesprekken;
 • aansluiting bij de Minder Mobielen Centrale;
 • ziekenvervoer, hospitalisatie- en begrafeniskosten.

Voor het verblijf in het centrum voor kortverblijf voorzien alle mutualiteiten een tussenkomst.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van de kandidaat-bewoner;
 • klever van de mutualiteit;
 • adressen en telefoonnummers van alle contactpersonen;
 • ingevulde katzschaal te bekomen bij de huisarts.

Inschrijven kan je steeds na afspraak bij onze maatschappelijk assistent dienst Ouderenzorg via 013 67 95 96 of socialedienst.wzc@tessenderlo.be.

Downloads

Naar top