Buurtinformatienetwerk (BIN): alles wat je moet weten

In 2017 werd in Tessenderlo het eerste buurtinformatienetwerk van de politiezone opgericht; het BIN Baalberg. Dit buurtinformatienetwerk is het resultaat van het werk van de pioniers Marc Geyskens (coördinator) en Marco Ceustermans (co-coördinator), in samenwerking met de lokale politie, met ondersteuning van de dienst Interne Veiligheid van het gemeentebestuur. Zij hebben veelvuldig overleg gepleegd en correcte afspraken gemaakt met de verschillende partijen, stelden een charter en een huishoudelijk reglement op, en dragen de preventiegedachte actief uit in de buurt en de politiezone.

In de loop van 2019 werden er op basis van deze afspraken en documenten maar liefst negen bijkomende buurtinformatienetwerken opgericht in zowel centrum, Schoot, Engsbergen als Hulst.

Op de foto zie je enkele coördinatoren bij het ondertekenen van de charters in januari 2019.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk is een constructieve samenwerking tussen de burgers van een buurt in de gemeente en de lokale politie, met ondersteuning van het gemeentebestuur. Het doel van een buurtinformatienetwerk – of kortweg BIN – is het verhogen van de veiligheid en de leefkwaliteit in een bepaalde buurt door het opzetten van communicatiestructuren tussen politie en burger.

De BIN-werking steunt op het basisprincipe dat de burger onregelmatigheden en verdachte zaken steeds en onmiddellijk meldt aan de politie, op het telefoonnummer 101. Wanneer de politie een melding binnenkrijgt waarover zij oordeelt dat de buurt hierover geïnformeerd moet worden, kan zij een BIN-bericht versturen aan alle leden van het BIN.

Hoe werkt het?

Door een BIN-bericht uit te sturen via SMS of gesproken boodschap, kan de politie waar nodig een bepaalde buurt informeren over een verdachte toestand, en tevens vragen om waakzaam te zijn. Waar zij dit nuttig acht kan de politie ook vragen aan de burger om indien mogelijk bijkomende informatie te verstrekken aan de politie, om zo actief samen te werken met de BIN-leden die vanuit hun woning mee de ogen en oren van de politiediensten kunnen zijn.

Ter illustratie: wanneer je als alerte burger een verdachte situatie waarneemt, moet je steeds de politie verwittigen. Is er een BIN actief in de omgeving, dan kan de politie een bericht uitsturen om de buurt te activeren; als in de wijk ineens vele lichten worden ontstoken, zowel binnen als buiten, dan worden eventuele plannen om ergens in te breken mogelijk gedwarsboomd.

Het BIN wil ook het meldingsgedrag van de burger stimuleren én verbeteren. Tijdens informatiebijeenkomsten van het BIN zal de lokale politie nieuwe BIN-leden dan ook steeds tips aanreiken waarmee de kwaliteit van de meldingen kan verhoogd worden. Goed meldingsgedrag is immers essentieel, zowel met betrekking tot het voorkomen van misdrijven (preventie) als met betrekking tot het opsporen en vervolgen van daders (repressie). 

Waar vind ik een BIN?

We hebben op dit ogenblik tien buurtinformatienetwerken in de gemeente Tessenderlo. Om lid te kunnen worden van een BIN, moet je wonen in het afgebakende gebied van dit BIN.

Op de website van de politiezone vind je een handige tool waarin je je straatnaam kan intypen om terug te vinden of er een Bin bestaat waar jij woont: https://ww.politie-bht.be/nl/bin-tessenderlo-zoeken

Behoort jouw woning tot een BIN-gebied? Neem dan contact op met de coördinator van het BIN waar jij lid van wil worden. Hij of zij bezorgt jou het huishoudelijk reglement waarmee je je akkoord verklaart, en het medewerkingsformulier dat je ingevuld en ondertekend aan hem of haar moet terugbezorgen. Hij of zij zorgt ervoor dat jouw contactgegevens in het systeem worden ingegeven waarmee je de BIN-berichten zal ontvangen.

Op regelmatige basis organiseren de coördinatoren informatievergaderingen voor wie geïnteresseerd is.

Naar top