Stap 2 - Burgerpanel

In stap 2 organiseerden we een debatavond met een burgerpanel op zondag 4 juni 2023 in de raadzaal in het gemeentehuis van Ham.

We hebben de deelnemers van het burgerpanel geloot uit alle inwoners van beide gemeenten. Om organisatorische redenen komen alleen inwoners in aanmerking die in 2023 minstens 18 jaar zijn of worden. Om tot een representatieve vertegenwoordiging te komen van de bevolking werken we met een verdeling over verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast streven we naar een gelijke verdeling van inwoners uit Ham en Tessenderlo, evenals een gelijke verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen in het burgerpanel.

Het burgerpanel boog zich over alle inzendingen die overblijven na de eerste screening uit stap 1 (verzamelen van ideeën).

Aan de hand van verschillende stemrondes en debatten over de ingezonden namen selecteerden ze de beste inzendingen. Aan het einde van de debatavond blijven er maximaal vier mogelijkheden over voor de stemming. 

Naar top