Bodemattest

Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Je bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert. 

  • Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.

  • Als je grond wel in het register staat, moet je eerst een oriĆ«nterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor je de grond kunt overdragen. Dat betekent dat het om een risicogrond gaat: een grond waarop risicoactiviteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven.
Voor wie?

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

  • koopt;
  • verkoopt;
  • ruilt;
  • schenkt.

Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dat niet nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn. 

Hoe aanvragen?

Op de website van OVAM kan je een aanvraagformulier aanvragen of downloaden. 

Je krijgt het attest van OVAM binnen de 30 kalenderdagen na je aanvraag.

Je bodemattest blijft geldig zolang er niets verandert. Als er later toch vervuiling van de grond optreedt of het perceel van oppervlakte of bestemming wijzigt, moet je een nieuw bodemattest vragen.

De prijzen van een bodemattest vind je op de website van OVAM. De prijs voor een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel is hoger dan de prijs voor een geheel kadastraal perceel.

Externe links

Naar top