Bladkorven

Enkel bewoners van straten met laanbomen (dus alleen Begijnenwinning, Vroente-/Vlietstraat, Baal, Groenpoort, Schans, Processieweg, Gerhagenstraat, Heggebossenweg, Hommelbeek, Russelenberg, Molenstraat, Molenhuizen, Putstraat, Vlugt/Rodenberg, Goor, Smisstraat, Lindenstraat, Schoterheide,
Schrikhoek, Waterstraat, Tusvoort, Warande, Terbeemden, Kraaienweg en Ravenshout) kunnen aanspraak maken op een bladkorf.

Straten met kleinere of alleenstaande laanbomen en pleinen met bomen zullen extra aandacht krijgen van de gemeentelijke diensten.

Wat mag in de bladkorven?

In de korven mogen enkel bladeren van de laanbomen terechtkomen, korven met vreemd materiaal zullen niet geledigd worden. Eigen tuinafval mag niet in de korven gegooid worden. De bladkorven worden geledigd door een externe firma.
Bewoners die geen gebruik wensen te maken van een bladkorf maar wel verkiezen de bladeren op te ruimen, kunnen de bladeren op een hoop verzamelen, deze zullen eveneens opgeruimd worden door de externe firma.

Gratis afhaling

Inwoners uit de hoger vermelde straten die een bladkorf willen plaatsen, kunnen die na afspraak gratis afhalen bij de dienst VDW in de Heilig-Hartlaan. Elke woning krijgt maximum 1 bladkorf ter beschikking.

De korven moeten bijgehouden worden door de afhaler en mogen vanaf 1 oktober tot de laatste ophaalbeurt in januari op de straatberm geplaatst worden. De ophaalbeurten gebeuren (normaal gezien) in november, december en januari. Versleten of beschadigde korven kunnen elk jaar tot 30 juni ingewisseld worden.

Is de korf verdwenen, dan kunt u geen nieuwe aanvragen.

Naar top