Biodiversiteitscharter en -actieplan

Het Charter voor Biodiversiteit is een instrument om meer aandacht voor biodiversiteit te vragen in jouw gemeente. Het is een engagement tussen de lokale natuurvereniging(en) en het gemeentebestuur. Samen stellen ze een actieplan op, gericht op de bescherming en behoud van soorten en gebieden in de buurt. Zo kunnen elk jaar enkele concrete zaken gerealiseerd worden en wordt biodiversiteit als werkthema opgenomen in de beleidsprogramma’s.

Doelstellingen

  • Biodiversiteit verhogen door middel van concrete acties.
  • Natuur voor Iedereen: werken aan draagvlak voor natuur in de gemeente.
  • Actieve betrokkenheid van burgers, (buurt)verenigingen, stadsdiensten, ... stimuleren.
  • Opportuniteit voor participatief (milieu)beleid en buurtverfraaiing.

Downloads

Externe links

Naar top