Bijzonder Comité voor de Sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet. Het BCSD vergadert maandelijks en de vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

Sommige leden van de BCSD zijn raadsleden, sommige werden toegevoegd als deskundige.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement van de BCSD dateert van 20 augustus 2019. 

Samenstelling

Nancy Sanen CD&V

Contact
Diesterstraat 66 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 33 94 43
schepen.sanen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Voorzitter BCSD
 • Woonzorgcentrum Heuvelheem
 • Derde leeftijd
 • Gehandicapten
 • Migranten
 • Volksgezondheid en welzijnszorg
 • Welzijn
 • Kinderopvang
 • Gezinsbeleid
 • Kinderwelzijn
 • Huisvesting
 • Armoede
 • Diversiteit
 • Emancipatie 

Spreekuren

Na afspraak

Functies

vijfde schepen
Naar top