Bekendmaking omgevingsvergunning 'Verkaveling Kolmenveld'

Gepubliceerd op dinsdag 10 jan 2023 om 16:36
Op 10 januari 2023 leverde het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning af voor een verkaveling van 36 loten voor eengezinswoningen, 7 projectzones voor meergezinswoningen en centrumfuncties, de aanleg van wegenis en riolering en wijziging Gemeenteweg 97.

Deze verkaveling ligt in het gebied tussen Kolmen, Schoterweg, Processieweg en de Geelsebaan.

Je kan deze beslissing gedurende 30 dagen inkijken na het ophangen van de bekendmaking 'beslissing omgevingsvergunning' (gele affiche). 

De periode van inzage zal lopen van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023.

Je kan de beslissing ook raadplegen via het omgevingsloket  https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be (projectnummer OMV_2022090770) of op onze website https://tessenderlo.consultatieomgeving.net/burger#remBeslissingHeader.

Op het omgevingsloket zijn niet alle documenten zichtbaar. Dus als je graag inzage in het volledige dossier wil hebben, kan je het digitaal inkijken bij de afdeling Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid. Hiervoor maak je eerst een afspraak via rpv@tessenderlo.be.

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen zal ondervinden van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. Een beroep tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend bij de Provincie Limburg. Volg hierbij de aanwijzingen zoals bepaald op het omgevingsloket Vlaanderen  nauwgezet op.

Een kort overzicht over dit project vind je op onderstaande link:

http://kolmenveldbe.webhosting.be/ 

Downloads

Thema's

Naar top