Begraafplaatsen

Maak een afspraak


Er zijn in Tessenderlo vijf begraafplaatsen:

 • Centrum (Schoterweg) en Hulst (Spekestraat/Waterstraat): deze begraafplaatsen zijn gesloten sinds 1989;
 • Schoot (Paddenhoek) en Engsbergen (Smisstraat): worden nog gebruikt;
 • begraafplaats Hoogveld (Hulsterweg): deze begraafplaats is in gebruik sinds 1 januari 1989 en dient als rustplaats voor de overledenen van het centrum, Berg en Hulst. De overledenen van Schoot en Engsbergen kunnen er op verzoek ook begraven worden.

WIJZE VAN BEGRAVING
Sinds 29 maart 2005 is op de gemeentelijke begraafplaatsen van Tessenderlo het “Nieuw Reglement op de Begravingen en Kerkhoven” van toepassing. In dit reglement zijn volgende mogelijkheden van begraving voorzien:

 • begravingen in ongekochte grond gebeuren gratis in een enkel graf (2 m²) met een maximum duur van 10 jaar. Dit is niet verlengbaar;
 • begravingen in gekochte grond: de duur van de concessie is 30 jaar en verlengbaar binnen deze periode;
 • begraven van kinderen op een afzonderlijk perceel;
 • begravingen van oud-strijders op het erepark van begraafplaats Hoogveld;
 • crematie van de overledene (asverstrooiing, bijzetting in columbarium, begraven op urnenveld, begraving of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats).

DE GRAFSTEEN

De maximum afmetingen van de grafstenen zijn voor alle begraafplaatsen:

 • grondstuk: 1 m x 0,5 m x 5 cm;
 • opstaande grafsteen: hoogte maximum 80 cm, breedte maximum 60 cm, dikte maximum 8 cm;
 • materiaal: natuursteen of hout.

Voor een kindergrafje zijn de afmetingen:

 • grondstuk: 0,8 m x 0,5 m x 5 cm;
 • Opstaande grafsteen: hoogte maximum 80 cm, breedte maximum 60 cm, dikte maximum 8 cm;
 • materiaal: natuursteen of hout.

De keuze van de grafsteen is vrij binnen de afmetingen zoals hierboven vermeld. Je kiest zelf je leverancier zonder tussenkomst van de gemeente.

ONDERHOUD VAN GRAVEN
Elk graf moet onderhouden worden door de eigenaar van het graf. De eigenaar moet het graf schoonmaken, eventueel herstellen en de planten erop snoeien.
Een grafconcessie in Tessenderlo kost € 200,00 per persoon voor 30 jaar. Minstens één jaar voor het vervallen van een concessie maken onze diensten dit bekend zowel bij elk betreffend graf als aan de ingang van elke begraafplaats. Zo hebben de nabestaanden de mogelijkheid om de concessie te verlengen.
Onze dienst Burgerzaken controleert één keer per jaar de graven en plaatst bordjes bij de graven die niet onderhouden worden. Eigenaars die een opmerking krijgen over de staat van het graf, hebben dan één jaar de tijd om te poetsen, snoeien of herstellen. Indien er geen herstelling gebeurt, beslist het college van burgemeester en schepenen eventueel tot verwijdering van het graf.

Naar top