Algemene informatie over afval

Elk gezin dat in Tessenderlo gedomicilieerd is op 1 januari 2023, ontvangt in de loop van 2023 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van afval. 

Met deze belasting wordt de basisdienstverlening en een quotum huisvuilzakken aangerekend.

Het quotum huisvuil wordt berekend in functie van je gezinstoestand op 1 januari en geeft je recht op een aantal rollen huisvuilzakken:

 • gezin van 1 persoon: 2 rollen met 10 zakken van 22 liter;
 • gezin van 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 liter;
 • gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 liter en 1 rol met 10 zakken van 22 liter;
 • gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 liter.

Daarbovenop kan je onder specifieke voorwaarden nog bijkomend gratis huisvuilzakken krijgen. Deze voorwaarden krijg je bij de dienst Milieu.

Het quotum huisvuilzakken kan afgehaald worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of bij de deelnemende handelaars.

Voor de juiste data van ophalingen en voor meer informatie over allerlei soorten afval en wat je ermee moet en kan doen, kun je de afvalkalender raadplegen. je krijgt elk jaar op het einde van het jaar gratis een afvalkalender in je brievenbus.

Afvalzakken mag je ten vroegste buitenzetten na zonsondergang de dag voor de ophaling.

Prijzen en tarieven

 • 1 rol van 10 grote huisvuilzakken: € 12,50
 • 1 rol van 10 kleine huisvuilzakken: € 6,25
 • 1 rol van 10 tuinafvalzakken: € 2,50
 • 1 rol van 20 pmd-zakken: € 3,00
 • 1 rol van 13 keukenafvalzakken: € 2,00
 • 1 rol van 10 textielafvalzakken: € 1,00
 • rattenvergif: €0,62/zakje
Naar top