Algemene informatie WZC Heuvelheem

Onze afdelingen

Van de zes afdelingen is één afdeling met twaalf kamers voorbehouden voor bewoners met ernstige dementie en wegloopgedrag. Op de vijf andere afdelingen zijn bewoners gehuisvest die omwille van verschillende redenen kozen om naar het WZC te verhuizen (lichamelijke hulpbehoevendheid, dementie, sociale isolatie, gebrek aan mantelzorg, …).

Per afdeling is er een gemeenschappelijk dagverblijf en een eetkamer.

Onze kamers

Alle kamers zijn eenpersoonskamers, volledig bemeubeld en met een eigen badkamer, telefoon en koelkast. Uiteraard staat het de bewoners vrij om in overleg met de directie de kamer met eigen klein meubilair een persoonlijke toets te geven.

Onze cafetaria

Het WZC beschikt over een ruime cafetaria voor de bewoners en hun bezoekers en een kleine “stille ruimte“ die o.a. kan gebruikt worden als gebedsruimte.

Onze cafetaria is elke dag open van 13.45 tot 17.15 uur.

Ons team van professionele medewerkers

Een gemotiveerd team van verpleegkundigen en verzorgenden biedt deskundige verzorging aan onze bewoners en er is begeleiding door onze referentieverpleegkundige dementie.

Er is ook aangepaste begeleiding door onze ergotherapeute en kinesisten.

Een gedreven team van begeleiders van wonen en leven, kinesisten en de ergotherapeut zorgen voor een goed gevulde activiteitenkalender, aangepast aan de specifieke noden van onze bewoners.

Het Palliatief Support Team en onze Coördinerend en Raadgevend Arts, Dokter Bertels ondersteunt onze medewerkers. Het palliatief team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, de hoofdverpleegkundigen, de directie en de animatie.

Welke dienstverlening mag u bij ons verwachten?

 • Deskundige verzorging door een gemotiveerd team van verpleegkundigen en verzorgenden;
 • aangepaste begeleiding door onze ergotherapeute en kinesisten;
 • goed georganiseerde hoteldiensten, keuzemaaltijden en indien nodig begeleiding door onze diëtiste;
 • een aangepaste activiteitenkalender onder leiding van het animatieteam;
 • palliatieve zorgen: ons personeel wordt hierin ondersteund door het Palliatief Support Team en onze Coördinerend en Raadgevend Arts, Dokter Bertels. Het palliatief team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, de hoofdverpleegkundigen, de directie en de animatie.
 • begeleiding door onze referentieverpleegkundige dementie.

Onze keuken

In onze eigen grootkeuken worden dagelijks verse, gevarieerde maaltijden bereid voor onze bewoners, het seniorenrestaurant en de warme maaltijdbedeling aan huis. Op doktersvoorschrift worden er ook dieetmaaltijden bereid. Elke dag is er keuze tussen twee menu’s.

Bekijk hier enkele foto's van ons woonzorgcentrum.

Voorwaarden:

 • Volgens het opnamereglement moeten kandidaat-bewoners in principe de minimumleeftijd van 65 jaar bereikt hebben en gedurende minstens 2 jaar in Tessenderlo gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven;
 • de datum van inschrijving op de wachtlijst bepaalt de rangorde.

Het reglement krijg je op aanvraag.

Hoe aanvragen?

Inschrijven kan enkel na afspraak bij onze maatschappelijk assistente dienst Ouderenzorg via 013 67 95 96 of socialedienst.wzc@tessenderlo.be.

Kostprijs?

Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Dagprijs per persoon: € 61,38(*) (op 1 januari 2024)
 • Dagprijs echtpaar: € 102,42(*) (op 1 januari 2024)

Wat is inbegrepen in de dagprijs?

 • kosten voor huisvesting en verzorging;
 • aansluiting TV en telefoon;
 • koelkast;
 • het door het WZC ter beschikking gestelde incontinentiemateriaal;
 • de door het sociaal huis ter beschikking gestelde frisdranken bij de maaltijden en op de kamer;
 • prestaties geleverd door de voetverzorgster van het sociaal huis (eens per zes weken);
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties afhankelijk van de zorgbehoefte;
 • beperkte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (voor ongevallen die zich voordoen op ogenblikken dat de resident zich onder begeleiding/toezicht van medewerkers van het WZC bevinden).

Wat is niet inbegrepen in de dagprijs?

 • Zakgeld;
 • wassen van persoonlijk beddengoed en linnen;
 • kapper en droogkuis;
 • persoonlijke kosten - schoonheidsproducten;
 • kosten voor individuele verzorgingsmaterialen en individuele hulpmiddelen (tandprothese, bril,...);
 • medische en farmaceutische onkosten;
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties afhankelijk van de zorgbehoefte;
 • prestaties geleverd door een voetverzorgster die niet aan het sociaal huis verbonden is;
 • herstelling van persoonlijk linnen;
 • mutualiteitsbijdrage - lidgeld zorgverzekering;
 • consumpties in de cafetaria;
 • gevoerde telefoongesprekken;
 • ziekenvervoer, hospitalisatie- en begrafeniskosten;
 • lidgeld Mobitwin Centrale.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van de kandidaat- bewoner;
 • klever van de mutualiteit;
 • adressen en telefoonnummers van alle contactpersonen;
 • bewijzen van de maandelijkse inkomsten.

Thema's

Downloads

Contact

Ouderenzorg

Vandaag Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00 uur
Telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur
Morgen
Gesloten

Woonzorgcentrum Heuvelheem

Naar top