Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP)

Het opstellen van een Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP) valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester, die samen met de ambtenaar voor nood- en interventieplanning (rampenambtenaar) en de gemeentelijke veiligheidscel instaat voor het beheer van het ANIP Tessenderlo.

Bij de afkondiging van een gemeentelijke rampenfase zal het Gemeentelijke CoördinatieComité (CC-Gem) opgestart worden. Deze crisiscel zal zich doorgaans in het gemeentehuis ontplooien en staat permanent in contact met de commandopost op het terrein (CP-OPS).

Het CC-Gem omvat minstens volgende personen:

  • Burgemeester 
  • noodambtenaar 
  • 1e discipline brandweer
  • 2e discipline medisch
  • 3e discipline lokale politie 
  • 4e discipline logistiek
  • 5e discipline informatie
Naar top