Patrimonium

Je kunt bij de afdeling Patrimonium terecht voor informatie over:

 • wegen:
  • onderhoud van wegen en voetpaden;
  • inbuizen van privĂ©-inritten;
  • in gebruik nemen van openbare domeinen;
  • wegvergunningen;
  • aanleg van nieuwe wegen;
  • renovatie van wegen;
  • herinrichting van wegen;
 • openbare verlichting: uitbreiding en plaatsing;
 • gasleiding;
 • waterleiding;
 • elektriciteit (aansluiting laagspanningsnet);
 • uitrusting van gemeentelijke verkavelingen;
 • onderhoud en aanleg fietspaden;
 • riolering:
  • aanleg rioleringen;
  • maken van huisaansluitingen;
  • inlichtingen over wachtaansluitingen op de riolering;
 • onderhoud van waterlopen van tweede categorie.
Naar top