Adviescommissie culturele infrastructuur

De Adviescommissie Culturele Infrastructuur houdt toezicht op het onderhoud en herstellingen van het cultuurhuis Tessenderlo en de overige locaties. Daarnaast verleent de commissie advies aan het gemeentebestuur over investeringen in de gebouwen en over reglementen en procedures. De commissie komt tijdens het werkjaar tweemaandelijks samen.

De commissie bestaat uit 11 vaste leden: 3 vertegenwoordigers per ontmoetingscentrum (De Griffel, ‘t Goor en De Kriekel) en 2 vertegenwoordigers van het cultuurhuis. De commissie wordt ondersteund door de schepen van cultuur en het diensthoofd Beheer Vrije Tijd & Sport.

De volledige samenstelling van deze adviesraad kan je opvragen in het cultuurhuis.

voorzitter: Herman Geyskens, 0478 56 82 99
ondervoorzitter: Rene Lodts, 0473 93 33 15