Aanvraag omgevingsvergunning

Ga je bouwen of verbouwen? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat een melding volstaat of – in sommige gevallen – dat de werken vrijgesteld zijn van vergunningsaanvraag. Hier ontdek je meer informatie.

Fase 1: Vergunning, melding of vrijstelling

Omgevingsvergunning

Meldingsplicht

Vrijstelling van vergunning

Geraak je er niet zelf aan uit, vraag dan hulp aan onze dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid. Zij helpen je graag verder.

Fase 2: wat zijn de stedenbouwkundige voorschriften voor je perceel?

Voor heel wat percelen gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in een verkavelingsvergunning (VK), bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Die bepalen bijvoorbeeld hoe hoog of hoe diep je mag bouwen, welke materialen je mag gebruiken en of je op de perceelgrens mag bouwen dan wel een bepaalde afstand moet aanhouden.

Ken je de bouwvoorschriften van je perceel niet? Vraag dan hulp aan onze dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid.

Fase 3: bespreking bouwplannen (optioneel)

Je weet welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor jouw perceel (zie hoger) en je hebt een concreet ontwerp of schets getekend?

Dan kan je ervoor kiezen om je bouwplannen te bespreken bij de onze dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid. Heb je interesse? Maak dan een afspraak voor de bespreking van je bouwplan van een eengezinswoning, carport, zwembad of bijgebouw.

Voor een bespreking bouwplan van een appartementencomplex of een nog niet-ontwikkeld stuk grondgebied van Tessenderlo, mail je naar rpv@tessenderlo.be. Bezorg ons meteen je concrete plannen, schetsen en vragen. Een medewerker belt je en plant samen met jou een overlegmoment in.

Fase 4: aanvraag

Een aanvraag omgevingsvergunning doe je digitaal via het Omgevingsloket Vlaanderen: www.omgevingsloket.be. De standaard doorlooptijd van een dossier bedraagt tussen de 75 en 135 dagen. Alle communicatie betreffende je dossier verloopt via het Omgevingsloket Vlaanderen.   

Dien je aanvraag in

Fase 5: lopend dossier

Wil je weten wat de stand van zaken van je eigen dossier is? Wat de uiterste datum is dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing zal nemen over jouw aanvraag? Welke adviezen of niet-anonieme bezwaren reeds over je aanvraag werden uitgebracht? Dan kan je dit doen door je in te loggen op het Omgevingsloket Vlaanderen en je dossier op te zoeken. Lukt dit niet, vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Fase 6: afgewerkt dossier

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt de beslissing geüpload op het omgevingsloket en kan je dit raadplegen op het Omgevingsloket Vlaanderen. Log in en zoek je dossier op. Lukt dit niet? Vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Extra: openbare onderzoeken en beslissingen inkijken

Ben je niet de aanvrager  (bijvoorbeeld buur, omwonende,…) maar wil je tijdens het openbaar onderzoek inzage nemen in de dossierstukken van de aanvraag?

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken

Wil je als niet-aanvrager (vb. buur, omwonende,…) kennis krijgen van de recente beslissingen?

Bekijk hier de recent bekendgemaakte beslissingen

Naar top