Aansluiten op de riolering

Als je je woning aansluit op het openbare rioleringsnet, moet je verplicht een keuring laten uitvoeren na voltooiing van de werken aan de riolering.

De werken die noodzakelijk zijn op openbaar domein worden pas gepland nadat de gemeentelijke diensten je betaling ontvangen hebben.

Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de aansluiting op het openbare rioleringsnet aanvraagt. De uitvoering van de werken op het openbaar domein om de aansluiting op de openbare riolering van woningen, gebouwen en panden uit te voeren, gebeuren in opdracht en onder toezicht van de gemeente. De werken worden uitgevoerd vanaf de openbare riolering tot aan de grensscheiding tussen het openbaar en privaat domein (rooilijn).

De rioleringswerken op privé domein mogen pas worden uitgevoerd nadat de huisaansluiting op de riolering door de gemeentelijke diensten is gemaakt. Vanaf dan is er immers pas zekerheid omtrent de juiste ligging en juiste diepte van de huisaansluiting waarop moet worden aangesloten.

De retributie is als volgt bepaald:

  • Per aansluiting op de openbare riolering voor de afvoer van afvalwater zonder toezichtsput: € 600,00 (exclusief BTW);
  • Per aansluiting op de openbare riolering voor de afvoer van de overloop van het hemelwater zonder toezichtsput: € 1.200,00 (exclusief BTW);
  • Voor het leveren en plaatsen van één toezichtsput met deksel en gietijzeren kader (zonder verkeerslast): € 225,00 (exclusief BTW).

Alle informatie en een lijst van keurders vind je op:

Meer info nodig? Neem contact met dienst Patrimonium via patrimonium@tessenderlo.be of 013 35 33 82

Naar top