Aanleg spitsstroken E313 tussen Lummen en Ham

In februari 2023 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken voor de aanleg van spitsstroken op de bestaande pechstroken van de E313 tussen Beringen en Ham (in beide richtingen). AWV legt naast de snelweg nieuwe pechhavens aan en past de complexen Beringen en Tessenderlo deels aan. De spitsstroken moeten de doorstroming verbeteren en files en sluipverkeer verminderen. Tegelijk treft AWV geluidsmilderende maatregelen. Het hele project neemt ongeveer 1 jaar in beslag.  

 
In 2020 voorzag AWV spitsstroken in beide richtingen tussen de verkeerswisselaar Lummen en complex 26 (Beringen). Nu worden die met 8 km verlengd, tot en met complex (25) Ham. Omdat de bestaande pechstroken gebruikt zullen worden als dynamische spitsstroken, wordt elke 500 meter een pechhaven naast de snelweg voorzien. Ook op de op- en afritten van complexen 26 (Beringen) en 25a (Tessenderlo) zijn er aanpassingen richting Antwerpen en Lummen.   

Minder sluipverkeer  

De spitsstroken in beide richtingen moeten de doorstroming op de E313 verbeteren. Door voldoende capaciteit te voorzien tijdens de drukste momenten, pakt AWV de files aan en vermindert het sluipverkeer op de secundaire wegen. 

Fijne groeven in wegdek voor minder geluidshinder  

AWV treft geluidsmilderende maatregelen. Omdat de E313 een belangrijke transportas is met veel zwaar verkeer ligt in deze zone beton. Op verschillende plaatsen gaat de aannemer fijne groeven in het beton frezen. Dankzij die groeven vermindert de wrijving van de autobanden met het oppervlak en bijgevolg ook het rolgeluid. Dat levert een aanzienlijke geluidsreductie op. Het inslijpen van deze groeven zal ‘s nachts gebeuren, met geluidshinder voor de omgeving.  

Gefaseerde uitvoering 

De effectieve werken starten begin maart en kunnen voor enige verkeershinder zorgen op de snelweg. Om de hinder te beperken, werkt de aannemer in verschillende fases en voert hij bepaalde werken 's nachts uit. Eerst werkt hij in de rijrichting van Antwerpen, daarna in de richting van Lummen.  

Doorgaans blijft de volle capaciteit van de E313 beschikbaar, maar tijdelijk worden misschien stukken van de pechstrook of rijstroken ingenomen. De hele periode van de werken geldt er wel een snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone. De op- en afritten zullen tijdelijk verkort zijn, maar blijven doorgaans open. In het weekend dat ze gesloten zijn, is omleiding voorzien naar het dichtstbijzijnde complex en de Industrieweg. 

Meer info? 

www.wegenenverkeer.be/tessenderlo  

Naar top