Aanbod Huis van het Kind

Huis van het Kind Tessenderlo brengt organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning binnen Tessenderlo samen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten. Huis van het Kind Tessenderlo vormt een sterk netwerk met als doel (aanstaande) ouders, kinderen én jongeren te ondersteunen op het vlak van welzijn en gezondheid. Huis van het Kind Tessenderlo wil een aanspreekpunt zijn dat (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren kan helpen of zonder omwegen kan doorverwijzen naar de juiste instanties.

De uitbouw van het Huis van het Kind gaat steeds verder. Er wordt gestreefd naar samenwerkingsverbanden om laagdrempelige basisvoorzieningen te creëren. Dit houdt in dat we de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben verbinden en dat elk gezin en elk kind zijn weg vindt in het welzijnslandschap en gepast kan ondersteund worden. Men wil dit doen door:

  • Bruggen te bouwen tussen Kind en Gezin en de scholen zodat ouders niet steeds opnieuw hun situatie moeten uitleggen. Samen met de scholen, kind en gezin, het sociaal huis, de CLB’s en expertisecentrum opvoedingsondersteuning EXPOO wordt momenteel bekeken hoe dit in de toekomst beter kan. In de toekomst wil het Huis van het Kind ook ouders betrekken bij de werking in Tessenderlo.
  • Een vangnet te creëren voor elke jongere in Tessenderlo zodat ze op een veilige manier kunnen ontwikkelen. Men wil dit doen door meer aanbod te creëren voor jongeren en het aanbod dat al bestaat beter bekend te maken. Zo worden sinds kort alle activiteiten van het cultuurhuis voor kinderen en jongeren gelinkt met de website van het Huis van het Kind.
  • In te zetten op (T)huiswerkbegeleiding zodat er nog meer kinderen begeleid kunnen worden. Er worden daarom extra middelen ingezet voor de zoektocht naar (T)huiswerkbegeleiders. Deze vrijwilligers helpen kinderen uit de basisscholen met hun huiswerk in hun eigen thuisomgeving.
Naar top