Aanbod dienst Milieu 2022-2023

Gratis pmd-zakken

Eenmaal per jaar - equivalent per leerling

Het lokaal bestuur verleent jaarlijks een eenmalige toelage voor de ophaling van de pmd-fractie aan de Looise scholen. Deze toelage bestaat uit gratis pmd-zakken en bevat een inzamelvolume van 60 liter pmd per leerling.

Het toelagereglement Afval wordt jaarlijks opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Alle scholen krijgen een mail van de dienst Milieu. Vervolgens moet het aantal leerlingen worden doorgegeven om de grootte van het tegoed aan pmd-zakken te bepalen. Het tegoed moet door de school afgehaald worden bij de Milieudienst.

De pmd-zakken kunnen aan straat aangeboden worden voor ophaling tijdens de reguliere pmd-ophaling.

MOS-begeleiding (via kringloopwerking Loois Jerommeke)

Het ganse schooljaar - voor de leerlingen van de basisschool

Op vraag van de scholen maken onze kringloopkrachten de leerlingen wegwijs in de wereld van ons afval. Daarnaast kunnen ze ook iets vertellen over water en natuur. Zij hebben hiervoor een volwaardig programma uitgewerkt. De school is vrij om uit dit aanbod een selectie te maken.

  • Composteren op school ‘theorie”: lessenreeks OVAM “Composteren met kinderen”.
  • Composteren op school “praktijk”: aanleggen van een moestuin, aanleggen van een kruidentuin, vierkantemetertuinieren, bouwen van insectenhotels en vogelhuisjes, afval tot compost verwerken, afval recycleren, kriebelbeestjes, en dit onder de vorm van interactie (spelletjes).

De MOS-begeleiding is gratis.

Demoplaats Gettendonk

Voor alle scholen

Het is mogelijk om de demoplaats composteren te Gettendonk te bezoeken. Een bezoek moet op voorhand aangevraagd worden. Loois Jerommeke zal het bezoek begeleiden.

Ondersteuning zwerfvuilactie Straat.net (via de kringloopwerking Loois Jerommeke)

1 x/jaar op een datum die Limburg.net bepaalt - voor alle scholen

Elke deelnemende school ontvangt € 15,00 per opgeruimde kilometer. Het lokaal bestuur voorziet samen met Limburg.net het opruimmateriaal: afvalzakken, veiligheidshandschoenen (voor elke deelnemer), grijpers en veiligheidsvestjes (voor elke deelnemer of minstens 1 per 5 deelnemers). Er wordt ook een verzekering afgesloten voor de deelnemers.

Kinderen vanaf 11 jaar kunnen deelnemen aan de opruimactie.

Hoe inschrijven? Limburg.net bezorgt alle scholen via mail een inschrijvingsformulier. Wil je deelnemen dan moet je dit formulier voor een bepaalde datum bezorgen aan Milieudienst.

Na de inschrijvingsperiode ontvangen de deelnemende scholen volgende informatie:

  • toewijzing van het aantal kilometers en straten om op te ruimen. Bij de keuze van de straten wordt rekening gehouden met de veiligheid;
  • datum waarop het materiaal (afvalzakken, grijpers, handschoenen, vestjes, stratenplan, oplijsting sluikstorten) wordt gebracht.

Onze kringloopkrachten ondersteunen deze actie. Daar waar gewenst, begeleiden zij de leerkrachten en leerlingen in hun strijd tegen het zwerfvuil.

Dit is gratis.

Meer informatie krijg je bij de dienst Milieu en bij Freddy Vandooren, Limburg.net, 011 28 89 89, www.limburg.net 

Rondleidingen recyclagepark Limburg.net

In maart, april, mei, juni, september en oktober - voor kleuters en alle graden van het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Op het recyclagepark kunnen leerlingen zien welk afval er gesorteerd en gerecycleerd kan worden, maar ook hoe een hypermodern park met visie op de toekomst wordt uitgebaat.

  • Duur van het bezoek is ± 60 minuten.
  • Het aantal leerlingen per bezoek: maximaal 20.
  • Bezoeken zijn enkel mogelijk op woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  • De rondleidingen zijn gratis.

De aanvraag moet minstens 14 dagen voor de gewenste datum van het bezoek gebeuren. Dit kan door het inschrijvingsformulier online in te vullen:

Na ontvangst van de inschrijvingsaanvraag, neemt de hoofdparkwachter van het recyclagepark contact op om de nodige afspraken te maken.

Er worden geen rondleidingen gegeven in de wintermaanden: van november tot en met februari.

Milieuraad

De Milieuraad is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven over milieu. De samenstelling kan je opvragen bij de dienst Milieu.

Naar top