Waarover gaat het masterplan?

In het masterplan wordt een nieuwe ruimtelijke visie uitgewerkt voor vijf locaties.

  1. Gebied tussen Neerstraat-Kolmen
  2. Omgeving Kerkstraat (naast de school)
  3. Omgeving Vismarkt
  4. Gebied Rodeheide-Hemelrijk
  5. Campus Max Heilig-Hartlaan

In het masterplan werd gezocht naar antwoorden op volgende belangrijke vragen:

  • Hoe willen we dat de kern van Tessenderlo er morgen uitziet?
  • Hoe zetten we in op de sterke punten en hoe verbeteren we de zwakke punten?
  • Hoe begeleiden we de nieuwe ontwikkelingen in de kern zodat ze voor iedereen een meerwaarde kunnen zijn?
  • Hoe gaan we om met klimaatveranderingen, mobiliteit, bevolkingsgroei en vergrijzing?

Downloads

Naar top