Raad voor maatschappelijk welzijn

raad

Alle dagordes/verslagen van de organen van lokaal bestuur Tessenderlo vanaf mei 2020 vind je via de raadpleegomgeving

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort RMW, het beleid van het sociaal huis.  Alle beslissingen over de werking van het sociaal huis worden genomen door deze raad. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het Bijzonder comité sociale dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks en deze vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

De raad voor maatschappelijk welzijn van Tessenderlo telt, met inbegrip van de voorzitter, 25 leden.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn dateert van 27 mei 2019. 

Voorziene wissels

Tijdens de legislatuur (2019-2024) zijn door de politieke partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten. Volgende wissels zijn voorzien.

  • Voorzitter gemeenteraad en RMW: Willy Wilms tot 31 december 2022; daarna Eric Verboven vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • Schepenen: Alies Smeets tot 31 december 2022; daarna Kurt Vermeyen vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • BCSD:
    • Ans De Jong tot 31 december 2021; daarna Liesbet Geyskens vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

    • Ronald Vanuytrecht tot 31 december 2021; daarna Tino Andronico vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

Op de foto van 3 januari 2019 zie je (van links naar rechts):

  • 1e rij: Karolien Eens, Willy Wilms, Ans De Jong, Liesbet Geyskens, Inne Peys, Jozef Van Aelst, Isabelle Kortleven, Chris Gaethofs, Guido Steurs
  • 2e rij: Stefan Govaerts, Evy Van Doninck, Dirk Camps, Ronny Carmans, Nico Steurs, Serge Van den Bossche, Johan Moonen, Alies Smeets
  • 3e rij: Wouter Janssen, Bob Geyskens, Argento Orlando, Kurt Vermeyen, Bieke Nobels, Eric Verboven, Liliane Moonen, Nancy Sanen