Raad voor maatschappelijk welzijn

raad

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort RMW, het beleid van het sociaal huis.  Alle beslissingen in verband met de werking van het sociaal huis worden genomen door deze raad. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het Bijzonder comité sociale dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks en deze vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt het verslag van elke zitting.

De raad voor maatschappelijk welzijn van Tessenderlo telt, met inbegrip van de voorzitter, 25 leden.

Op de foto van 3 januari 2019 zie je (van links naar rechts):

  • 1e rij: Tom Thijsmans (algemeen directeur), Karolien Eens, Willy Wilms, Fons Verwimp, Stefan Govaerts,  Alies Smeets, Nancy Sanen
  • 2e rij: Eric Verboven, Kurt Vermeyen, Paula Van Sweevelt, Inne Peys, Liliane Moonen, Liesbet Geyskens, Chris Gaethofs, Ans De Jong, Isabelle Kortleven, Bob Geyskens
  • 3e rij: Guido Steurs, Wouter Janssen, Serge Van den Bossche, Ronny Carmans, Orlando Argento, Johan Moonen, Dirk Camps, Nico Wilms, Jozef Van Aelst