Groenonderhoud via Klusjesteam

Lokaal bestuur Tessenderlo heeft in samenwerking met De Winning – vzw Werkkans, een team van groenmedewerkers.

Wat kan het groenonderhoud voor jou doen?

Het team doet enkel groenonderhoud.

Taken in de tuin:

 • bomen/struiken snoeien;
 • hagen scheren;
 • onderhoud paden, terrassen en opritten;
 • tuinmeubelen poetsen, terras schrobben;
 • verwilderde tuin opruimen;
 • onkruid verwijderen, schoffelen;
 • gras maaien.

voor wie?

Je behoort tot een van onderstaande categorieën:

 • je hebt recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij de mutualiteit;
 • je netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan de huidige bedragen van het leefloon binnen jouw categorie;
 Per jaar (*)Per maand (*)
Categorie 1 samenwonenden€ 15.754,82€ 1.312,90
Categorie 2 alleenstaanden€ 23.632,28€ 1.969,36
Categorie 3 personen met gezinslast€ 31.937,78€ 2.661,48

(*) Deze prijzen worden regelmatig geïndexeerd.

 • je netto belastbaar inkomen is hoger dan de hierboven vermelde bedragen maar je kan een attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid voorleggen waarbij minstens twee punten voor vermindering van de zelfredzaamheid bij het deelaspect 'onderhoud van de woning en huishoudelijk werk verrichten'.

 • De contactpersoon van het sociaal huis kan je dossier raadplegen. Je kan bij haar terecht voor meer info over de te behalen punten. 

 • De FOD Sociale Zekerheid beslist na een onderzoek of je al dan niet gerechtigd bent op de vereiste twee punten voor vermindering van de zelfredzaamheid bij het deelaspect ?onderhoud van de woning en huishoudelijk werk verrichten?.

 • Je netto belastbaar inkomen is hoger dan hierboven vermeldde bedragen maar je kan omwille van sociale redenen de taken in er rond het huis en de tuin, het nemen van energiebesparende maatregelen zelf niet verrichten. Na uitvoering van een sociaal onderzoek door het sociaal huis zal een beslissing worden genomen of je al dan niet gebruik kan maken van het klusjesteam.

Hoe aanvragen?

Om gebruik te maken van het groenonderhoud, doe je een aanvraag bij het sociaal huis van Tessenderlo.

Neem voor de aanvraag één van volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart;
 • klever van de mutualiteit;
 • eventueel belastingsaangifte van het laatste aanslag jaar;
 • het sociaal huis gaat na of je in aanmerking komt en vult een aanvraagformulier in (er is enkel tuinonderhoud mogelijk, geen andere klussen);
 • de Winning - vzw Werkkans contacteert je voor een afspraak voor het tuinonderhoud. Het klusjesteam neemt zijn eigen materiaal mee.

Achteraf ontvang je een factuur van gemeentebestuur Tessenderlo met het te betalen bedrag.

Het sociaal huis gaat na of je in aanmerking komt en vult een formulier met jouw aanvraag en de gewenste klus(sen) in.
De Winning – vzw Werkkans contacteert je voor een afspraak om de klus(sen) uit te voeren. Het team neemt zijn eigen materiaal mee.
Achteraf ontvang je een factuur van de gemeente Tessenderlo met het te betalen bedrag.

Kostprijs?

Je betaalt € 13,00 per uur per werknemer.
Indien je in aanmerking komt, heb je op jaarbasis recht op een maximum van 24 werkuren.

Je kan een afspraak maken via 013 67 95 96 of socialedienst.wzc@tessenderlo.be.

Downloads

Naar top