Bijzonder comité voor de sociale dienst

foto

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet. Het BCSD vergadert maandelijks en de vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

Sommige leden van de BCSD zijn raadsleden, sommige werden toegevoegd als deskundige.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement van de BCSD dateert van 20 augustus 2019. 

Voorziene wissels

Tijdens de legislatuur (2019-2024) zijn door de politieke partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten. Volgende wissels zijn voorzien.

  • Voorzitter gemeenteraad en RMW: Willy Wilms tot 31 december 2022; daarna Eric Verboven vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • Schepenen: Alies Smeets tot 31 december 2022; daarna Kurt Vermeyen vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • BCSD:
    • Ans De Jong tot 31 december 2021; daarna Liesbet Geyskens vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

    • Ronald Vanuytrecht tot 31 december 2021; daarna Tino Andronico vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024.

Op de foto zie je (van links naar rechts):

1e rij: Ans De Jong, Brigitte Lauwers (deskundige), Nancy Sanen, Evy Van Doninck (deskundige), Tom Thijsmans (algemeen directeur)

2e rij: Serge Van den Bossche, Jos Van Genechten (deskundige), Wouter Janssen, Ronald Vanuytrecht (deskundige), Hugo Bertels (deskundige)

Openingsuren & contact

Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
sociale.dienst@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Let op: alleen op afspraak!