Artistiek Pedagogisch Project

Organisatie & missie

De Academie voor Muziek & Woord Tessenderlo is een gemeentelijke academie die erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Ze biedt de richtingen Muziek & Woord aan en is actief op het grondgebied van de gemeenten Tessenderlo en Ham.

Iedereen is welkom op de academie. We verwachten wel dat er, vanuit een kriebel om aan kunstbeoefening te doen, een engagement groeit. Kunstbeoefening heeft, naast een artistiek, immers ook een ambachtelijk aspect. Een ambacht kan je alleen leren door zelfstudie en door er voldoende mee bezig te zijn.

We vinden het belangrijk dat onze jongste leerlingen proeven van alle mogelijkheden vooraleer ze een keuze maken. In de kleuteracademie maken de allerjongsten daarom kennis met muziek, woord en beeld (meer informatie hier). Voor kinderen vanaf 6 jaar bieden we domeinoverschrijdende initiatie aan waar er geproefd wordt van muziek en woord.

We werken met de door de Vlaamse onderwijsinspectie goedgekeurde leerplannen van Kunstig Competent. Dit betekent onder andere dat we kijken naar de competenties van leerling en oog hebben voor de ontwikkeling van de leerling als kunstenaar en individu.

Bij de oudere leerlingen (3e en 4e graad) doen we dit bijvoorbeeld door een feedbackfiche over de vakken heen te geven. Deze trend zal zich de komende jaren ongetwijfeld doorzetten, vakken als dusdanig zullen verder vervagen in zowel de onderwijsleerpraktijk als de evaluatie.

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) kent een sterke traditie. We hebben in het verleden aangetoond dat we in staat zijn om goed opgeleide, artistieke mensen af te leveren. Het ‘resultaat’ blijft daarom, wat ons betreft, even belangrijk als de weg ernaartoe.

In de visie hieronder vind je de kernwaarden en –woorden van ons artistiek-pedagogisch-project terug. Ze zijn geen dode letter, maar leven en evolueren.

Pieter Leemans, directeur

Visie

  1. In alles wat we doen streven we maximale kwaliteit na. Elke leerling moet zijn/haar talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

  2. Naast kwaliteit, leggen we sterk de nadruk op attitudevorming. Les volgen aan de academie is meer dan gewoon assimileren wat ingelepeld wordt; we leren er attitudes die van pas komen in het verdere leven. Op deze manier vormt de academie een meerwaarde. Die ervaring kunnen de leerlingen delen, als zij het nodige engagement tonen en ook thuis de vereiste inspanningen leveren om een mooi resultaat te behalen. Dit leidt automatisch tot een wederzijds engagement.

  3. De academie wil een ontmoetingsplaats zijn waar dingen bruisen, broeien en bloeien in een fijne, verdraagzame sfeer.

  4. Participatie in het plaatselijke verenigingsleven wordt sterk aangemoedigd. Door de samenwerking met externe partners, toont de academie dat ze geen geïsoleerd eiland is. Wij geloven dat we bijdragen tot een verdraagzame en tolerante samenleving.

  5. Wij willen een hedendaagse en dynamische school zijn die traditie (oude cultuur) en vernieuwing weet te verzoenen. Iets ‘afwerken’ en ‘thuisstudie’ vinden we daarbij essentieel.

  6. De gebruikte methodieken en didactieken moeten de artistieke honger stillen en evolutie garanderen. De academie stelt zich tot doel de ganse bevolken aan te spreken. Iedereen die wil zich engageren, kan bij ons terecht.

  7. Zelfstandigheid is het doel, ‘liefde voor de kunst’ het middel. We geven onze leerlingen niet alleen technische informatie, maar willen ook stimuleren om toneelvoorstellingen, concerten, … bij te wonen. Zij zijn het publiek van morgen.

  8. Wij willen leerlingen ondersteuning bieden op hun weg naar zelfstandigheid. Afgestudeerden krijgen een individueel traject aangereikt om zich verder te ontplooien, als zij dat wensen.

  9. Dit alles kan gerealiseerd worden door een goed samenwerkend team dat bereid is tot (zelf)reflectie. Elke leerkracht moet zijn vak essentie kunnen uitdragen in een inspirerende en professionele werk- en leeromgeving.

Downloads

Contact

Academie voor Muziek & Woord Tessenderlo

Adres
Stationsstraat 40 , 3980 TESSENDERLO
Tel.
013 66 67 59
info@amwt.be
Vandaag Nu gesloten
Open van 14:00 tot 18:30 uur
Telefonisch bereikbaar van 14:00 tot 18:30 uur
Morgen
Open van 14:00 tot 19:00 uur
Telefonisch bereikbaar van 14:00 tot 19:00 uur
Naar top