Subsidie Cultuurfonds

Elke vereniging, organisatie of instelling die actief is in het socio-culturele veld komt in aanmerking voor een subsidie uit het Cultuurfonds op voorwaarde dat: 

  1. zij voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden conform art. 12 van de statuten van de Cultuurraad. Ook verenigingen die geen aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie of niet voldoen eventueel aan de voorwaarden hiervoor komen in aanmerking.
  2.  haar activiteit waarvoor de subsidie gevraagd wordt toegankelijk is voor alle geïnteresseerde inwoners van Tessenderlo en niet louter van commerciële aard is.
  3. zij op haar werking onvoorwaardelijk eventuele controle aanvaardt door de gemeentelijke instanties en/of leden van de Cultuurraad.
  4. de activiteit de normale werking van de vereniging overstijgt.

Je vindt hier de volledige informatie.

Openingsuren & contact

cultuurhuis Tessenderlo

adres
Rodeheide 33980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 53 20
e-mail
cultuurhuis@tessenderlo.be
Vandaag:14.00-19.00 uur

cultuurhuis Tessenderlo | Rodeheide
Rodeheide 3
3980 TESSENDERLO
tel: 013 355 320
e-mail: cultuurhuis@tessenderlo.be

 

Tickets en algemene vragen: cultuurhuis@tessenderlo.be
Vragen zaalverhuur: cultuurhuis@tessenderlo.be
Technische vragen:  techniek@tessenderlo.be