Aanvragen kienspelen

Kienspelen zijn loterijen die bij de wet van 31 december 1851, artikel 1, verboden zijn. Op de wet zijn er uitzonderingen die zorgen dat binnen de gemeente Tessenderlo een kienspel mag georganiseerd worden. De exacte voorwaarden vind je onderaan.

Voorwaarden

  • De volledige netto-opbrengst van het kienspel, onder aftrek van de algemene kosten en de waarde van de prijzen, moet aangewend worden voor het vooropgestelde doel, in dat geval minstens 2/3e van de globale waarde van de verkochte biljetten.
  • Het globaal bedrag van de prijzen moet in redelijke verhouding te blijven ten aanzien van het globaal bedrag van de uitgegeven biljetten.
  • Er mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen worden toegekend.
  • Binnen de 2 maand na afsluiten van het kienspel moet een afrekening voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen met opgave van kosten en uitgaven met verantwoordingsstukken.
  • Per vereniging wordt de organisatie van slechts één computerspel per jaar toegestaan.
  • Het aankondigen van het computerspel moet beperkt blijven tot het grondgebied van Tessenderlo.
  • De onderrichtingen van het provinciebestuur van Limburg moeten gevolgd worden.
  • Er mag slechts één kienspel op dezelfde dag plaatsvinden.

Hoe aanvragen

Download het  aanvraagformulier hiernaast en stuur het volledig ingevuld naar krista.van.hove@tessenderlo.be.

Uitzonderingen

Zijn van de bepalingen van deze wet uitgezonderd : de loterijen welke uitsluitend bestemd zijn voor een godsdienstig of liefdadig doel, ofwel tot aanmoediging van de kunsten of voor de nijverheid, ofwel voor enig ander doel van openbaar nut (artikel 7 van de wet van 31 december 1851). 

Openingsuren & contact

dienst Interne Zaken

adres
Markt 15a3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 68
e-mail
krista.van.hove@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur