versie voor blinden en slechtzienden
OPENINGSUREN
BESTUUR
DIENSTEN
LEVEN & WELZIJN
LEREN & STUDEREN
VRIJE TIJD & SPORT
NATUUR & MILIEU
BOUWEN & WONEN
INDUSTRIE & WERK
VEILIGHEID & MOBILITEIT
Gemeente Tessenderlo
HOME TERUG PRINT NIEUWS KALENDER E-LOKET STRATENPLAN SITEMAP PRODUCTEN A-Z
RSS
 
Gemeentebestuur Tessenderlo
Markt z/n
3980 Tessenderlo
T: 013 66 17 15
F: 013 67 36 93
mail ons

Bekendmaking ministriële beslissing Limburg Win(d)t nv - Havenlaan (16/01 - 15/02)

Praktisch

BEKENDMAKING van een BESLISSING van de Vlaamse Minister

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat bij besluit d.d. 8 januari 2014, genomen door de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het ontvankelijk bevonden beroep van Astrea advocaten, Roderveldlaan 3, 2600 Berchem, namens 2 nabijgelegen bedrijven, aangetekend tegen het besluit met dossiernummer 750.71/A/12.309 van de deputatie van de provincie Limburg van 7 februari 2013 waarbij aan het verzoek van de nv Limburg Win(d)t, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, strekkende tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning, verleend bij besluit van 27 oktober 2011 van de deputatie in verband met het exploiteren van een windturbinepark bestaande uit 2 windturbines, gelegen te 3583 Beringen, Schoebroekstraat z/n en te 3980 Tessenderlo, Havenlaan 10, op de kadastrale percelen: afdeling 2, perceelnummer 746C (Beringen) en afdeling 3, sectie C, perceelnummer 132R (Tessenderlo), een gedeeltelijk gunstig gevolg wordt gegeven,

gegrond wordt verklaard.

Het bestreden besluit wordt opgeheven.

Aan het verzoek van de nv Limburg Win(d)t, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, strekkende tot wijziging van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning, verleend bij besluit van 27 oktober 2011 van de deputatie in verband met het exploiteren van een windturbinepark bestaande uit 2 windturbines, gelegen te 3583 Beringen, Schoebroekstraat z/n en te 3980 Tessenderlo, Havenlaan 10, op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie A, perceelnummer 746C (Beringen) en afdeling 3, sectie C, perceelnummer 132R (Tessenderlo), wordt een ongunstig gevolgd gegeven; de exploitatievoorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit van 27 oktober 2011 worden niet gewijzigd.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 16 januari 2014 tot en met 15 februari 2014, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Markt z/n te Tessenderlo.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.
De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 17 maart 2014.

Fons Verwimp
burgemeester

 
Milieudienst
Markt z/n
3980 TESSENDERLO
013 66 17 15
fax: 013 67 36 93
milieu@tessenderlo.be
overzicht personeel
Meer weten?
 
 Milieu
Nieuws
 
Ultieme zomertip: Op de fiets voor een beter klimaat - fiets de klimaatroutes
't Is tof in mijne hof!
BTW-tarief op elektriciteit daalt naar 6%
Heb jij één of meerdere katten in huis?
Ecobouwers opendeur
Workshop Vierkantemetertuinieren voor dummies was een succes!
Nationaal vlindertelweekend op 2 en 3 augustus
Help, mijn tuinset heeft het FSC-label!
Word haagdonor en vergroot de hoop (taxusinzameling)
Tips voor een goed gebruik van de huisvuilzak
Kalender
 
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling papier en karton september
Ophaling papier en karton augustus
Ophaling grofvuil
Ophaling grofvuil
Ophaling textiel 11/9
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling pmd
Ophaling pmd
Ophaling huisvuil
Ophaling tuin- en snoeiafval
Ophaling huisvuil
Ophaling huisvuil


©Tessenderlo - LCP nv | Disclaimer Ga terug naar de bovenkant van deze pagina