Ondernemersclub Tessenderlo-Ham

In 1991 werd op initiatief van het gemeentebestuur de Club Industriëlen Tessenderlo (CIT) opgericht. In de loop der jaren werden ook bedrijven uit buurgemeente Ham toegelaten zodat in 2007 de naam veranderd werd in Ondernemersclub Tessenderlo-Ham (OCTH).

Momenteel telt OCTH ongeveerĀ 80 leden die een 50-tal bedrijven en instellingen vertegenwoordigen. De club heeft een afgevaardigde in gemeentelijke adviesraden zoals deze voor ruimtelijke ordening, voor natuur en milieu en in de Contactgroep Limburgse Industrieregio’s (CLI) bij VKW Limburg die 20 Limburgse ondernemersclubs groepeert.

E-loket

  • Aanvraagformulier lidmaatschap Ondernemersclub Tessenderlo-Ham

    Formulier