naar top

Aanleg riolering Wetsberg

13 februari ’18 (di)
Er wordt nieuwe riolering aangelegd in een gedeelte van de straat Wetsberg.

Een deel van Schoterweg en de volledige straat Wetsberg loost nu nog afvalwater en regenwater in de Tessenderlodorpsloop. Dat betekent dat er veel ongezuiverd water in deze waterloop terechtkomt en deze vervuilt.

Aquafin en ons gemeentebestuur doen al jaren inspanningen om de waterlopen te saneren en streven ernaar om dit soort lozingen op te vangen en af te leiden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Vanaf 16 april gaat Carmans nv uit Lummen van start met de rioleringswerken. Vanaf het lozingspunt op de waterloop wordt een riolering aangelegd door de straten Wetsberg en Paddenhoek (alleen het gedeelte loodrecht op Sparrenweg). Het afvalwater wordt dan opgevangen en op de collector op Sparrenweg aangesloten om afgevoerd te worden naar de zuiveringsinstallatie in Westerlo.

Welke werken worden uitgevoerd?

  • De weg wordt opgebroken en er wordt een nieuwe afvalwaterriolering aangelegd.
  • De bestaande open grachten worden zoveel mogelijk hergebruikt en opnieuw geprofileerd om het regenwater op te vangen en aan te sluiten op de waterloop. Het is belangrijk dat gewoon hemelwater zoveel mogelijk wordt afgekoppeld en ter plaatse in de bodem kan indringen om het grondwater op peil te houden.
  • Na aanleg van de riolering wordt een volledig nieuwe weg aangelegd met twee lagen asfalt, aan weerszijden voorzien van een kantstrook in glijbeton. 

De werken worden uitgevoerd door Carmans nv in opdracht van Aquafin. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen.

Nieuwsoverzicht
plan

Openingsuren & contact

afdeling Gemeentewerken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 82 of 84
e-mail
gemeentewerken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Lees meer artikels over